Välkommen till BGMF 2022


Vi önskar alla en härlig höst. Nu har vi lite aktiviteter igång. Det kommer utskick till din mail. Om du inte fått mail höra av dig för då har vi inte din mail.


Nyhet från Sjukresekontoret är att din hm kan åka sjukresa med beviljad färdtjänst. Läs mail som kommer i din mail om hur du gör.

Försäkringskassan, Mina sidor logga in som Ställföreträdare och beställa underlag till redovisningen, ansöka och ändra bostadsbidrag/tillägg mm. Läs mer på

Försäkringskassan - Bra att veta för gode män och ställföreträdare


Deklarationsombud är något som du behöver blir efter förändringarna som Skatteverket har gjort med anledning av GDPR. Inga automatiska årsbesked skickas ut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.


Nu när restrektionerna släpps måste vi tänka på att vara friska när vi besöker våra huvudmän. Smittan finns fortfarande kvar och sprids lätt. Vi fortsätter att följa regeringens rekommendationer.

Var rädd om dig och andra.


Det sägs av flera medlemmmar att det var väl investerade pengar att var medlem med det stöd och hjälp hen fått av sina mentorer och föreningen. Vill du ha en mentor? Hör av dig.


Du vet att väl att det finns oändliga fördelar med att vara medlem. En är försäkringen:


Vi är endel av RGMF - Riksförbundet Gode Män och Förvaltare

Vi kan därför erbjuda och varmt rekommenderar en försäkringen som Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF) har upphandlat hos Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. RGMF erbjuder anslutna God Mans föreningars medlemmar en Godmansförsäkring®. Försäkringen är speciellt framtagen för Gode Män och Förvaltares uppdrag. Läs mer vad om vad som ingår RGMF försäkring.

Tänk på att försäkringen endast gäller om du betalt din medlemsavgift.


Vi arbetar aktivt för att du som medlem ska få förändringar t ex:

Höja statusen för oss gode män och förvaltare

Gemensamt och högre arvode i hela vårt upptagningsområde.

Sprida kunskap genom föreläsningar, temakvällar, studiecirklar och medlemsträffar.

Erbjuda mentorskap till nya gode män genom att vi förmedlar kontakter med erfarna personer för frågor.

Erbjuder olika studiecirklar som du kan behöva i ditt uppdrag.

Vi är medlem i GMF Riksförbundet Gode Män och Förvaltare som driver frågor på riksnivå. Något som är viktigt för de gemensamma arbetet i landet.

Vi har erfarenhet och stödjer dig i ditt uppdrag.
Ditt medlemskap lönar sig.Aktiviteter 2022

Godmans programet

Måndag 3, 10 och 17 Oktober

Lär dig om Godmans programmet


Medlemsträff på Teams

Onsdag 19 Oktober

Vad behöver du veta?


Medlemsträff på Junogatan

Onsdag 26 Oktober

Överförmyndaren kommer


Medlemsträff på Teams

Måndag 14 November

Vad behöver du veta?


Förbered dig på årsräkning

Måndag 5 december

Vad kan du förbereda redan nu


Mer information finns under Aktivitet
Vill du ha en mentor. Ring eller maila oss så får du en kontakt!


Vill du bli medlem

Sätt in 250:- på

Bankgiro: 697-0396

Swish: 1236510101

Glöm inte skriva namn & mailadress!!

BGMF-Bohusläns Godman och Förvaltarförening, Telefon:0725-705544, Bankgiro:697-0396, Swish:1236510101, mail:info@bgmf.se