Välkommen till BGMF 2022


God fortsättning på det nya året. Vi hoppas på ett bättre år 2022.


Dags att betala medlemsavgift och om du vill ha ansvarsförsökringen för året 2022, läs mer under mer under fliken försäkring!!


Nu finns det möjlighet att få 30 minuters hjälp med &åring;räkningen. Läs under flicken Aktivitet

Nyheter

Nytt från Försäkringskassan är att du kan på, Mina sidor logga in som Ställföreträdare och beställa underlag till redovisningen, ansäka och ändra mm. Läs mer på

Försäkringskassan - Bra att veta för gode män och ställföreträdare


Deklarationsombud är något som du behöver blir efter förindringarna som Skatteverket har gjort med anledning av GDPR.


Vi fortsätter att följa regeringens rekommendationer. Vi arbetar på att få igång digitala träffar och återkommer när vi kommer igång.


Vi lever i en annorlunda tid där en förkylning kan vara en smittspridning av Corona/Covid-19. Viktigt är att följa Regeringen och folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur vi ska förhålla oss och tänka på för att inte smittas eller sprida smitta vidare.


Då vi inte får besöka boenden kan vi inte träffa våra huvudmän vilket ingår i våra uppdrag. Vi får avvakta det tills det är tillåtet igen. Så vi uppmanar alla att göra sitt bästa för att smittspridning minskar.

Vi behöver ändå hålla kontakt med huvud männen genom att vara inovativa. Lämna fick pengar på ett säkert sätt och se till att våra huvudmän har det bra. Ring och hålla kontakt med kontakt med personalen. Lämna meddelande om att vi ringt. Kanske skicka ett kort.


Vill du ha en mentor. Hör av dig?

Flera medlemmmar har sagt att det var väl investerade pengar att var medlem med det stöd och hjälp hen fått av sina mentorer.

Du vet att väl att det finns oändliga fördelar med att vara medlem. En är:


Ansvarsförsäkringen

Vi rekommenderar försäkringen som Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF) har upphandlat hos Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. RGMF erbjuder anslutna God Mans föreningars medlemmar en Godmansförsäkring®. Försäkringen är speciellt framtagen för Gode Män och Förvaltares uppdrag. Läs mer vad om vad som ingår under Försäkring.

Tänk på att försäkringen endast gäller om du betalt din medlemsavgift.


Vi arbetar aktivt för att du som medlem ska få förändringar t ex:

Höja statusen för oss gode män och förvaltare

Gemensamt och högre arvode i hela vårt upptagningsområde.

Sprida kunskap genom föreläsningar, temakvällar, studiecirklar och medlemsträffar.

Erbjuda mentorskap till nya gode män genom att vi förmedlar kontakter med erfarna personer för frågor.

Erbjuder olika studiecirklar som du kan behöva i ditt uppdrag.

Vi är medlem i GMF Riksförbundet Gode Män och Förvaltare som driver frågor på riksnivå. Något som är viktigt för de gemensamma arbetet i landet.

Vi har erfarenhet och stödjer dig i ditt uppdrag.
Ditt medlemskap lönar sig.Aktiviteter 2022

Medlemsträff 17 januari kl 18.00-20

Redovisninghjälp 30 minuters

Mer information finns under Aktivitet


Vill du ha en mentor. Ring eller maila oss så får du en kontakt!


Vill du bli medlem

Sätt in 250:- på

Bankgiro: 697-0396

Swish: 1236510101

Glöm inte skriva namn & mailadress!!

BGMF-Bohusläns Godman och Förvaltarförening, Telefon:0725-705544, Bankgiro:697-0396, Swish:1236510101, mail:info@bgmf.se