Bli medlem

Det lönar sig

mail:info@bgmf.seTemakväll

Vi träffas och pratar om ett speciellt tema med anknytning till våra uppdrag.

VälkomnaBohusläns God Man och Förvaltarförening - BGMF


BGMF är en politisk obunden och frivillig intresseförening som startade på initiativ av nuvarande ordföranden Lena Deras 2010. Det har funnits behov av en förening som kan arbeta med olika frågor som berör våra uppdrag.

Ambitionerna för föreningen är att informera, ge stöd och råd åt varandra i våra uppdrag som godemän och förvaltare som ett komplement till samverkande överförmyndaren.

Under året har vi infomerat, utbildat och delat med oss av våra olika erfarenheter och kunskaper som finns att tillgå för att underlätta att genomföra uppdragen.

Föreningen upplyser om olika sätt att redovisa våra årsräkningar för att förenkla för oss.

Att var god man/förvaltare kan vara ett mycket roligt uppdrag för att vi gör skillnad för huvudmannen. Vi ser huvudmannens bästa och försöker finna lösningar på problem.

Föreningen har en arbetande styrelse vilket innebär att vi alla har uppdrag som gode män och/eller förvaltare. Vi har alla olika bakgrund som vi på bästa sätt kombinerar i våra aktiviteter.

Studiecirkel!!

Anmäl intresse på telefon eller mail: info@bgmf.se

Välkomna
BGMF-Bohusläns Godman och Förvaltarförening, Telefon: 0725-705544, Bankgiro:697-0396, Swish:1236510101, mail:info@bgmf.se