Välkommen till BGMF 2019


Nu startar vi med redovisningshjälp, studiecirkel, Information om Godmansprogrammet mm.

Vi har haft en kurs i Munkedal för Gode män. Hör av dig till oss om du vill ha en kurs på din ort.


Årsmöte

Torsdag 28 mars kl. 17.00

Nu kallar vi till Åsmöte på Junogatan 3 i Uddevalla. Motioner ska vara inkomna senast 31 januari.


En medlem sa att det var väl investerade pengar med den hjälp hen fått av sin mentor.

Vill du var med och bidra med dina erfarenheter. Hör av dig till oss vi behöver dig.


Du vet att väl att det finns oändliga fördelar med att vara medlem. En är:


Ansvarsförsäkringen

Vi rekommenderar försäkringen som Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF) har upphandlat hos Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. RGMF erbjuder anslutna God Mans föreningars medlemmar Godmansförsäkring®. Försäkringen är speciellt framtagen för Gode Män och Förvaltares uppdrag.

Läs mer vad om vad som ingår i Försäkringen Mer information finns under Försäkring.


Tänk på att försäkringen endast gäller om du betalt din medlemsavgift.


Vi arbetar aktivt för att du som medlem ska få förändringar t ex:

Höja statusen för oss gode män och förvaltare

Gemensamt och högre arvode i hela vårt upptagningsområde.

Sprida kunskap genom föreläsningar, temakvällar, studiecirklar och medlemsträffar.

Erbjuda mentorskap till nya gode män genom att vi förmedlar kontakter med erfarna personer för frågor.

Erbjuder olika studiecirklar som du kan behöva i ditt uppdrag.

Vi är medlem i GMF Riksförbundet Gode Män och Förvaltare som driver frågor på riksnivå. Något som är viktigt för de gemensamma arbetet i landet.

Vi har erfarenhet och stödjer dig i ditt uppdrag.
Ditt medlemskap lönar sig.

Bli medlem för din egen skull!!
Aktiviteter 2019

Onsdagen 30 januari Redovisningshjälp

Den 5, 7 och 12 februari Enskild Redovisningshjälp

Torsdag 28 mars

Årsmöte

Torsdagen den 4 februari

Hur kan jag få ut årsredovisning med hjälpa av programmet GRP Godman Redovisning

Mer information finns under Aktivitet


Vill du ha en mentor. Ring eller maila oss så får du en kontakt!


Vill du bli medlem

Sätt in 250:- på

Bankgiro: 697-0396

Glöm inte skriva namn & mailadress!!

BGMF, BOHUSLÄNS GODMAN OCH FÖRVALTARFÖRENING, Telefon: 0725-705544, Bankgiro: 697-0396, mail: info@bgmf.se