Välkommen till BGMF


Vi lär oss alltid något nytt. Vi har uppdaterat med vår Policy läs mer här. Undrar du om något så hör av dig till oss.


Vill du var med och bidra med dina erfarenheter. Hör av dig till oss.


Det finns oändliga fördelar med att vara medlem. En är:


Ansvarsförsäkringen

Vi rekommenderar försäkringen som Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF) har upphandlat hos Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. RGMF erbjuder anslutna God Mans föreningars medlemmar Godmansförsäkring®. Försäkringen är speciellt framtagen för Gode Män och Förvaltares uppdrag.

Läs mer vad om vad som ingår i Försäkringen Mer information finns under Försäkring.


Tänk på att försäkringen endast gäller om du betalt din medlemsavgift.


Vi arbetar aktivt för att du som medlem ska få förändringar t ex:

Gemensamt och högre arvode i hela vårt upptagningsområde.

Sprida kunskap genom föreläsningar, temakvällar, studiecirklar och medlemsträffar.

Erbjuda mentorskap till nya gode män genom att vi förmedlar kontakter med erfarna personer för frågor.

Erbjuder olika studiecirklar som du kan behöva i ditt uppdrag.

Vi är medlem i GMF Riksförbundet Gode Män och Förvaltare som driver frågor på riksnivå. Något som är viktigt för de gemensamma arbetet i landet.

Vi har erfarenhet och stödjer dig i ditt uppdrag.
Ditt medlemskap lönar sig.

Bli medlem för din egen skull!!
Aktiviteter 2018

November

Måndag 5 november

Fördjupa dina kunskaper i programmet GRP Godman redovisning

Torsdag 15 november

Lunchar vi tillsammans på Ikea


Redovisningshjälp. Boka Tid.

Mer information finns under Aktivitet


Vill du ha en mentor. Ring eller maila oss så får du en kontakt!


Vill du bli medlem

Sätt in 250:- på

Bankgiro: 697-0396

Glöm inte skriva namn & mailadress!!

BGMF, BOHUSLÄNS GODMAN OCH FÖRVALTARFÖRENING, Telefon: 0725-705544, Bankgiro: 697-0396, mail: info@bgmf.se