Bli medlem

Det lönar sig

mail:info@bgmf.se


Temakväll

Vi träffas och pratar om ett speciellt tema med anknytning till våra uppdrag.

Välkomna
Försäkring


När du är medlem i BGMF så ingår det i medlemsavgiften en kollektiv olycksfall- och krisförsäkring då vi är medlemmar i Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF).


Vi kan även erbjuda dig som medlem att frivilligt ansluta dig till en Godmansförsäkring som gäller allmänt ansvar, ren förmögenhets-

skada samt rättsskydd.

Premien är 250 kr/år för tiden 20240101-20241231. Försäkringen kan tecknas genom att du mailar till info@bgmf.se. Vi skickar dig ett separat utskick där du får information om hur du betalar in premien för 2024.


Om ansvarsförsäkring

RGMF har upphandlat med försäkringsgivaren, Ålands Försäkringar och RGMF erbjuder anslutna God Man föreningars medlemmar Godmansförsäkring. Försäkring är speciellt framtagen för de som har uppdrag som Gode Män och Förvaltare.


Läs mer om försäkringens omfattar:

RGMF försäkringTänk på att försäkringen endast gäller om du betalt din medlemsavgift.

Studiecirkel!!

Anmäl intresse på telefon eller mail: info@bgmf.se


BGMF-Bohusläns Godman och Förvaltarförening, Telefon: 0725-705544, Bankgiro:697-0396, Swish:1236510101, mail:info@bgmf.se